Vi försöker alltid att beskriva eventuella skador samt att ta så bra bilder som möjligt, men ibland kan bilder vara missvisande och skador inte uppmärksammas. 

Undersökningsplikt gäller alltid och är köparens ansvar, detta gäller även över internet då det finns möjlighet att undersöka objekten under visningsdagarna.

Om ni inte har möjlighet att besöka oss och vill veta mer om något objekt kontakta oss gärna på telefon 0705277852 eller via mail info@dyrgripen.se

Alla klockor säljs som dekorationer då vi inte kan garantera funktion.

All elektronik säljs i befintligt skick utan garantier då vi inte kan garantera alla funktioner´.  

Saker som ropats in på auktion måste betalas snarast dock senast 3 dagar efter avslutad auktion, sker ingen betalning senast fredag efter aktuell auktion stängs kunden av och objektet säljs om vid nästkommande auktion och kunden debiteras eventuell mellanskillnad.