ATT SÄLJA

Dyrgripen Handelshus AB säljer både hela hem och enstaka objekt. Vi kan hämta föremålen i hemmet, men då utgår en pack- och transport kostnad, men det går också bra att komma in med dem själv under våra inlämningsdagar enl. överenskommelse vardagar 8.00-17.00.

  • Inlämnade objekt säljer vi på våra veckoauktioner.
  • Alla inlämnade objekt fotas och läggs ut på våran hemsida.
  • Osålda objekt måste avhämtas av säljaren senast 3 dagar efter auktion, annars tillkommer en lagringsavgift. Dock så lagras osålda objekt längst 3 månader efter avslutad auktion, efter det så går objekten till antingen bistånd eller återvinning.
  • För osålda föremål som måste transporteras till soptipp eller bistånd uttas transport- och tippavgift om inget annan överenskommelse finns. 

Föräljningsprovisioner:

20% på klubbatbelopp samt 50kr i slagavgift per rop.

Försäljningsredovisningen skickas ut i samband med överföring av pengar tidigast 10-dagar efter avslutad auktion.